קי טי אם דיוק 125

קי טי אם דיוק 125
סוג:
קי טי אם דיוק 125
דגם:
קיי.טי.אמ
שנה:
2017
יד:

קילומטר:
3000
מחיר:
מחירון 20000 מחיר נדרש 16500
הערות(מידע כללי):
קי טי אם דיוק 125 האופנוע המושלם בנפחים הקטנים מחיר מציאה